All-Sky Imager Data Archives


Sutherland (South Africa) RG695 Å All-Sky Imager Data

19 Jul 2016Movie

00:08:47 UT

00:20:02 UT

00:31:15 UT

00:42:31 UT

00:53:46 UT

01:04:59 UT

01:16:12 UT

01:27:24 UT

01:38:36 UT

01:49:48 UT

02:01:00 UT

02:12:12 UT

02:23:24 UT

02:34:36 UT

02:45:48 UT

02:57:01 UT

03:08:13 UT

03:19:25 UT

03:30:37 UT

03:41:52 UT

03:53:09 UT

04:04:23 UT

04:15:38 UT

04:26:53 UT

04:38:08 UT


For specific data requests, please contact: