All-Sky Imager Data Archives


Sutherland (South Africa) RG695 Å All-Sky Imager Data

17 Aug 2016Movie

00:10:08 UT

00:21:22 UT

00:32:34 UT

00:43:46 UT

00:55:01 UT

01:06:13 UT

01:17:26 UT

01:28:39 UT

01:39:53 UT

01:51:08 UT

02:02:20 UT

02:13:32 UT

02:24:44 UT

02:35:57 UT

02:47:09 UT

02:58:21 UT

03:09:33 UT

03:20:45 UT

03:31:58 UT

03:43:10 UT

03:54:22 UT

04:05:40 UT

04:16:55 UT


For specific data requests, please contact: