All-Sky Imager Data Archives


Sutherland (South Africa) RG695 Å All-Sky Imager Data

12 Aug 2016Movie

00:09:16 UT

00:20:28 UT

00:31:41 UT

00:42:53 UT

00:54:05 UT

01:05:17 UT

01:16:29 UT

01:27:41 UT

01:38:52 UT

01:50:05 UT

02:01:18 UT

02:12:30 UT

02:23:45 UT

02:34:57 UT

02:46:12 UT

02:57:26 UT

03:08:37 UT

03:19:53 UT

03:31:05 UT

03:42:17 UT

03:53:30 UT

04:04:43 UT

04:15:57 UT

04:27:11 UT


For specific data requests, please contact: