All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6050 Å All-Sky Imager Data

5 Mar 2018Movie

00:03:23 UT

00:10:05 UT

00:16:47 UT

00:23:29 UT

00:30:11 UT

00:36:53 UT

00:43:35 UT

00:50:17 UT

00:56:59 UT

01:03:41 UT

01:10:23 UT

01:17:05 UT

01:23:47 UT

01:30:29 UT

01:37:12 UT

01:43:54 UT

01:50:36 UT

23:39:53 UT

23:46:35 UT

23:53:17 UT


For specific data requests, please contact: