All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

27 Jan 2016Movie

00:10:26 UT

00:17:08 UT

00:23:49 UT

00:30:31 UT

00:37:13 UT

00:43:55 UT

00:50:37 UT

22:57:31 UT

23:04:13 UT

23:10:55 UT

23:17:36 UT

23:24:18 UT

23:31:00 UT

23:37:42 UT

23:44:24 UT

23:51:06 UT

23:57:48 UT


For specific data requests, please contact: