All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

26 Feb 2016Movie

00:05:21 UT

00:12:03 UT

00:18:45 UT

00:25:27 UT

00:32:09 UT

00:38:51 UT

00:45:33 UT

00:52:15 UT

00:58:57 UT

01:05:39 UT

01:12:21 UT

01:19:03 UT

01:25:45 UT

01:32:27 UT

23:33:04 UT

23:39:46 UT

23:46:28 UT

23:53:10 UT


For specific data requests, please contact: