All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

15 Aug 2016Movie

06:56:54 UT

07:03:36 UT

07:10:18 UT

07:17:00 UT

07:23:42 UT

07:30:24 UT

07:37:06 UT

07:43:48 UT

07:50:29 UT

07:57:11 UT

08:03:53 UT

08:10:35 UT

08:17:17 UT

08:23:59 UT

08:30:41 UT

08:37:23 UT


For specific data requests, please contact: