All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6050 Å All-Sky Imager Data

27 Jan 2016Movie

00:08:20 UT

00:15:02 UT

00:21:43 UT

00:28:25 UT

00:35:07 UT

00:41:49 UT

00:48:31 UT

00:55:13 UT

22:55:25 UT

23:02:07 UT

23:08:49 UT

23:15:30 UT

23:22:12 UT

23:28:54 UT

23:35:36 UT

23:42:18 UT

23:49:00 UT

23:55:42 UT


For specific data requests, please contact: