All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6050 Å All-Sky Imager Data

26 Feb 2016Movie

00:03:15 UT

00:09:57 UT

00:16:39 UT

00:23:21 UT

00:30:03 UT

00:36:45 UT

00:43:27 UT

00:50:09 UT

00:56:51 UT

01:03:33 UT

01:10:15 UT

01:16:57 UT

01:23:39 UT

01:30:21 UT

23:30:58 UT

23:37:40 UT

23:44:22 UT

23:51:04 UT

23:57:46 UT


For specific data requests, please contact: