All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

29 Nov 2015Movie

00:06:25 UT

00:13:07 UT

00:19:49 UT

00:26:31 UT

22:23:20 UT

22:30:02 UT

22:36:44 UT

22:43:26 UT

22:50:08 UT

22:56:50 UT

23:03:31 UT

23:10:13 UT

23:16:55 UT

23:23:37 UT

23:30:19 UT

23:37:01 UT

23:43:43 UT

23:50:24 UT

23:57:06 UT


For specific data requests, please contact: