All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

9 Mar 2015Movie

00:07:27 UT

00:14:09 UT

00:20:51 UT

00:27:33 UT

00:34:15 UT

00:40:56 UT

00:47:38 UT

00:54:20 UT

01:01:02 UT

01:07:44 UT

01:14:26 UT

01:21:08 UT

01:27:49 UT

01:34:31 UT

01:41:13 UT

01:47:55 UT


For specific data requests, please contact: