All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

29 Nov 2015Movie

00:00:05 UT

00:06:47 UT

00:13:29 UT

00:20:11 UT

00:26:52 UT

22:17:00 UT

22:23:42 UT

22:30:24 UT

22:37:06 UT

22:43:48 UT

22:50:29 UT

22:57:11 UT

23:03:53 UT

23:10:35 UT

23:17:17 UT

23:23:59 UT

23:30:41 UT

23:37:23 UT

23:44:04 UT

23:50:46 UT

23:57:28 UT


For specific data requests, please contact: