All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

9 Mar 2015Movie

00:01:07 UT

00:07:49 UT

00:14:31 UT

00:21:12 UT

00:27:54 UT

00:34:36 UT

00:41:18 UT

00:48:00 UT

00:54:42 UT

01:01:24 UT

01:08:06 UT

01:14:47 UT

01:21:29 UT

01:28:11 UT

01:34:53 UT

01:41:35 UT

01:48:17 UT


For specific data requests, please contact: