All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

28 Dec 2015Movie

00:00:22 UT

00:07:04 UT

22:23:57 UT

22:30:38 UT

22:37:20 UT

22:44:02 UT

22:50:44 UT

22:57:27 UT

23:04:09 UT

23:10:51 UT

23:17:33 UT

23:24:15 UT

23:30:57 UT

23:37:39 UT

23:44:21 UT

23:51:02 UT

23:57:44 UT


For specific data requests, please contact: