All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6050 Å All-Sky Imager Data

27 Jun 2014Movie

02:45:17 UT

02:51:59 UT

02:58:41 UT

03:05:23 UT

03:12:05 UT

03:18:48 UT

03:25:30 UT

03:32:12 UT

03:38:53 UT

03:45:35 UT

03:52:17 UT

03:58:59 UT

04:05:41 UT

04:12:23 UT

04:19:05 UT

04:25:47 UT

04:32:29 UT

04:39:11 UT

04:45:53 UT

04:52:35 UT

04:59:17 UT

05:05:59 UT

05:12:40 UT

05:19:23 UT

05:26:05 UT

05:32:47 UT

05:39:29 UT

05:46:11 UT

05:52:53 UT

05:59:35 UT

06:06:17 UT

06:12:59 UT

06:19:40 UT

06:26:23 UT

06:33:05 UT

06:39:47 UT

06:46:29 UT

06:53:11 UT


For specific data requests, please contact: