All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

15 Nov 2011Movie

00:08:21 UT

00:14:50 UT

00:21:19 UT

00:27:48 UT

00:34:17 UT

22:25:24 UT

22:31:53 UT

22:38:22 UT

22:44:51 UT

22:51:20 UT

22:57:50 UT

23:04:18 UT

23:10:47 UT

23:17:16 UT

23:23:45 UT

23:30:14 UT

23:36:43 UT

23:43:12 UT

23:49:41 UT

23:56:10 UT


For specific data requests, please contact: