All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

14 Dec 2011Movie

00:02:41 UT

00:09:10 UT

00:15:39 UT

00:22:08 UT

00:28:37 UT

00:35:06 UT

22:18:15 UT

22:24:45 UT

22:31:14 UT

22:37:43 UT

22:44:12 UT

22:50:41 UT

22:57:10 UT

23:03:39 UT

23:10:08 UT

23:16:38 UT

23:23:07 UT

23:29:36 UT

23:36:05 UT

23:42:35 UT

23:49:04 UT

23:55:32 UT


For specific data requests, please contact: