All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

18 Aug 2011Movie

00:19:39 UT

00:26:21 UT

00:33:03 UT

00:39:45 UT

00:46:26 UT

00:53:08 UT

00:59:49 UT

01:12:35 UT

01:19:18 UT

01:26:00 UT

01:32:41 UT

01:39:23 UT

01:46:04 UT

01:52:46 UT

01:59:27 UT

02:06:09 UT


For specific data requests, please contact: