All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

29 Sep 2005Movie

01:35:16 UT

01:42:48 UT

01:50:21 UT

01:57:54 UT

02:05:26 UT

02:12:59 UT

02:22:42 UT

02:30:15 UT

02:37:47 UT

02:45:19 UT

02:52:52 UT

03:00:24 UT

03:10:07 UT

03:17:40 UT

03:25:12 UT

03:32:45 UT

03:40:18 UT

03:47:50 UT

03:57:33 UT

04:05:05 UT

04:12:37 UT

04:20:10 UT

04:27:43 UT

04:35:15 UT

04:44:58 UT

04:52:30 UT

05:00:02 UT

05:07:34 UT

05:15:06 UT

05:22:38 UT

05:32:21 UT

05:39:54 UT

05:47:27 UT

05:54:59 UT


For specific data requests, please contact: