All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

11 May 2005Movie

01:54:25 UT

02:19:33 UT

02:44:41 UT

03:09:49 UT

03:34:57 UT

04:00:05 UT

04:25:13 UT

04:50:21 UT

05:15:29 UT

05:40:37 UT

06:05:45 UT

06:30:53 UT

06:56:02 UT

07:21:10 UT

07:46:19 UT

08:11:27 UT

08:36:36 UT


For specific data requests, please contact: