All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

31 Mar 2005Movie

00:23:59 UT

00:57:26 UT

01:30:53 UT

02:04:20 UT

02:37:47 UT

03:11:14 UT

03:44:41 UT

04:18:08 UT

04:51:35 UT

05:25:02 UT

05:58:29 UT

06:31:56 UT

07:05:23 UT

07:38:50 UT

08:12:17 UT

08:45:44 UT

09:19:11 UT

09:52:38 UT


For specific data requests, please contact: