All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

30 Mar 2005Movie

00:23:55 UT

00:57:22 UT

01:30:49 UT

02:04:16 UT

02:37:42 UT

03:11:09 UT

03:44:36 UT

04:18:03 UT

04:51:30 UT

05:24:57 UT

05:58:24 UT

06:31:51 UT

07:05:18 UT

07:38:45 UT

08:12:12 UT

08:45:39 UT

09:19:06 UT

09:52:33 UT


For specific data requests, please contact: