All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

29 Mar 2005Movie

00:23:56 UT

00:57:23 UT

01:30:50 UT

02:04:17 UT

02:37:44 UT

03:11:11 UT

03:44:38 UT

04:18:05 UT

04:51:32 UT

05:24:59 UT

05:58:26 UT

06:31:53 UT

07:05:20 UT

07:38:47 UT

08:12:14 UT

08:45:41 UT

09:19:08 UT

09:52:35 UT


For specific data requests, please contact: