All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

19 Mar 2005Movie

00:17:12 UT

00:50:39 UT

01:24:06 UT

01:57:33 UT

02:31:00 UT

03:04:27 UT

03:37:54 UT

04:11:21 UT

04:44:48 UT

05:18:15 UT

05:51:42 UT

06:25:09 UT

06:58:36 UT

07:32:03 UT

08:05:30 UT

08:38:57 UT

09:12:24 UT

09:45:51 UT


For specific data requests, please contact: