All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

15 Mar 2005Movie

00:17:11 UT

00:50:38 UT

01:24:05 UT

03:09:57 UT

03:43:24 UT

04:16:51 UT

04:50:18 UT

05:23:45 UT

05:57:12 UT

06:30:39 UT

07:04:06 UT

07:37:33 UT

08:11:00 UT

08:44:27 UT

09:17:54 UT

09:51:21 UT


For specific data requests, please contact: