All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

11 Jul 2005Movie

01:36:53 UT

01:48:19 UT

01:59:45 UT

02:11:12 UT

02:22:38 UT

02:34:05 UT

02:48:54 UT

03:00:20 UT

03:11:47 UT

03:23:14 UT

03:34:40 UT

03:46:07 UT

04:00:56 UT

04:12:23 UT

04:23:49 UT

04:35:15 UT

04:46:42 UT

04:58:08 UT

05:12:57 UT

05:24:24 UT

05:35:51 UT

05:47:18 UT

05:58:44 UT

06:10:11 UT

06:25:00 UT

06:36:26 UT

06:47:53 UT

06:59:20 UT

07:10:46 UT

07:22:13 UT

07:37:02 UT

07:48:29 UT

07:59:55 UT


For specific data requests, please contact: