All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

5 Feb 2005Movie

01:16:01 UT

01:49:27 UT

02:22:53 UT

02:56:16 UT

03:29:41 UT

04:03:04 UT

04:36:29 UT

05:09:53 UT

05:43:18 UT

06:16:45 UT

06:50:12 UT

07:23:38 UT

07:57:05 UT

08:30:30 UT

09:03:57 UT

22:59:44 UT

23:33:11 UT


For specific data requests, please contact: