All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

12 Feb 2005Movie

01:16:02 UT

01:49:29 UT

02:22:56 UT

02:56:23 UT

03:29:50 UT

04:03:17 UT

04:36:44 UT

05:10:11 UT

05:43:38 UT

06:17:05 UT

06:50:32 UT

07:23:59 UT

07:57:26 UT

08:30:53 UT

09:04:20 UT

09:37:47 UT

22:59:44 UT

23:33:11 UT


For specific data requests, please contact: