All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

9 Apr 2005Movie

01:06:46 UT

01:40:12 UT

02:13:36 UT

02:47:01 UT

03:20:25 UT

03:53:49 UT

04:27:13 UT

05:00:33 UT

05:33:59 UT

06:07:24 UT

06:40:50 UT

07:14:15 UT

07:47:39 UT

08:21:03 UT

08:54:29 UT

09:27:55 UT


For specific data requests, please contact: