All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

8 Apr 2005Movie

01:30:27 UT

02:03:45 UT

02:37:05 UT

03:10:26 UT

03:43:46 UT

04:17:05 UT

04:50:24 UT

05:23:42 UT

05:57:02 UT

06:30:21 UT

07:03:40 UT

07:36:59 UT

08:10:19 UT

08:43:35 UT

09:16:53 UT

09:50:10 UT


For specific data requests, please contact: