All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

7 Apr 2005Movie

01:30:51 UT

02:04:18 UT

02:37:45 UT

03:11:12 UT

03:44:39 UT

04:18:06 UT

04:51:33 UT

05:25:00 UT

05:58:27 UT

06:31:54 UT

07:05:21 UT

07:38:48 UT

08:12:15 UT

08:45:42 UT

09:19:09 UT

09:52:36 UT


For specific data requests, please contact: