All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

11 Apr 2005Movie

01:30:54 UT

02:04:21 UT

02:37:48 UT

03:11:15 UT

03:44:42 UT

04:18:09 UT

04:51:36 UT

05:25:03 UT

05:58:30 UT

06:31:57 UT

07:05:24 UT

07:38:51 UT

08:12:18 UT

08:45:45 UT

09:19:12 UT

09:52:39 UT


For specific data requests, please contact: