All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

28 Sep 2005Movie

01:38:20 UT

01:53:26 UT

02:08:32 UT

02:25:48 UT

02:40:53 UT

02:55:58 UT

03:13:13 UT

03:28:18 UT

03:43:23 UT

04:00:38 UT

04:15:43 UT

04:30:49 UT

04:48:04 UT

05:03:09 UT

05:18:13 UT

05:35:28 UT

05:50:34 UT


For specific data requests, please contact: