All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

11 May 2005Movie

01:39:13 UT

01:49:57 UT

02:04:21 UT

02:15:05 UT

02:29:29 UT

02:40:13 UT

02:54:37 UT

03:05:21 UT

03:19:45 UT

03:30:29 UT

03:44:53 UT

03:55:37 UT

04:10:01 UT

04:20:45 UT

04:35:09 UT

04:45:53 UT

05:00:17 UT

05:11:01 UT

05:25:25 UT

05:36:09 UT

05:50:33 UT

06:01:17 UT

06:15:41 UT

06:26:25 UT

06:40:50 UT

06:51:34 UT

07:05:58 UT

07:16:42 UT

07:31:07 UT

07:41:51 UT

07:56:15 UT

08:06:59 UT

08:21:24 UT

08:32:08 UT


For specific data requests, please contact: