All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

10 Jan 2005Movie

03:46:13 UT

03:57:45 UT

04:13:54 UT

04:25:26 UT

04:36:58 UT

04:53:07 UT

05:04:39 UT

05:20:48 UT

05:32:20 UT

05:43:52 UT

06:00:01 UT

06:11:33 UT

06:27:42 UT

06:39:14 UT

06:50:46 UT

07:06:55 UT

07:18:27 UT

07:34:36 UT

07:46:08 UT

07:57:40 UT

08:13:49 UT

08:25:21 UT

08:41:30 UT

08:53:02 UT

09:04:34 UT

09:20:43 UT

09:32:15 UT

09:48:24 UT

09:59:56 UT

22:37:42 UT

22:49:14 UT

23:05:23 UT

23:16:55 UT

23:28:27 UT

23:44:36 UT

23:56:08 UT


For specific data requests, please contact: