All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

28 Mar 2004Movie

00:06:41 UT

00:40:08 UT

01:13:35 UT

01:47:02 UT

02:20:29 UT

02:53:56 UT

03:27:23 UT

04:00:50 UT

04:34:17 UT

05:07:44 UT

05:41:11 UT

06:14:38 UT

06:48:05 UT

07:21:32 UT

07:54:59 UT

08:28:26 UT

09:01:53 UT

22:23:58 UT

22:57:25 UT

23:30:52 UT


For specific data requests, please contact: