All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

21 Mar 2004Movie

00:06:42 UT

00:40:09 UT

01:13:36 UT

01:47:03 UT

02:20:30 UT

02:53:57 UT

03:27:24 UT

04:00:51 UT

04:34:18 UT

05:07:45 UT

05:41:12 UT

06:14:39 UT

06:48:06 UT

07:21:33 UT

07:55:00 UT

08:28:27 UT

09:01:54 UT

22:23:58 UT

22:57:25 UT

23:30:52 UT


For specific data requests, please contact: