All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

18 Mar 2004Movie

00:06:40 UT

00:40:07 UT

01:13:34 UT

01:47:01 UT

02:20:28 UT

02:53:55 UT

03:27:22 UT

04:00:49 UT

04:34:16 UT

05:07:43 UT

05:41:10 UT

06:14:37 UT

06:48:04 UT

07:21:31 UT

07:54:58 UT

08:28:25 UT

09:01:52 UT

22:23:58 UT

22:57:25 UT

23:30:52 UT


For specific data requests, please contact: