All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

15 Mar 2004Movie

00:06:39 UT

00:40:06 UT

01:13:33 UT

01:47:00 UT

02:20:27 UT

02:53:54 UT

03:27:21 UT

04:00:48 UT

04:34:15 UT

05:07:42 UT

05:41:09 UT

06:14:36 UT

06:48:03 UT

07:21:30 UT

07:54:57 UT

08:28:24 UT

09:01:51 UT

22:23:57 UT

22:57:24 UT

23:30:51 UT


For specific data requests, please contact: