All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

18 Jan 2004Movie

00:06:58 UT

00:40:25 UT

01:13:52 UT

01:47:19 UT

02:20:46 UT

02:54:13 UT

03:27:40 UT

04:01:07 UT

04:34:54 UT

05:08:21 UT

05:41:48 UT

06:15:15 UT

06:48:42 UT

07:22:09 UT

07:56:16 UT

08:29:43 UT

09:03:10 UT

22:20:09 UT

22:53:36 UT

23:27:03 UT


For specific data requests, please contact: