All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

14 Jan 2004Movie

00:06:53 UT

00:40:20 UT

01:13:47 UT

01:47:14 UT

02:20:41 UT

02:54:08 UT

03:27:35 UT

04:01:02 UT

04:34:29 UT

05:07:56 UT

05:41:23 UT

06:14:50 UT

06:48:17 UT

07:21:44 UT

07:55:11 UT

08:28:38 UT

09:02:05 UT

22:23:57 UT

22:57:24 UT

23:30:51 UT


For specific data requests, please contact: