All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

14 Feb 2004Movie

00:06:38 UT

00:40:05 UT

01:13:32 UT

01:46:59 UT

02:20:26 UT

02:53:53 UT

03:27:20 UT

04:00:47 UT

04:34:14 UT

05:07:41 UT

05:41:08 UT

06:14:35 UT

06:48:02 UT

07:21:29 UT

07:54:56 UT

08:28:23 UT

09:01:50 UT

22:23:58 UT

22:57:45 UT

23:31:12 UT


For specific data requests, please contact: