All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

28 Oct 2002Movie

00:28:35 UT

00:58:59 UT

01:29:24 UT

02:05:23 UT

02:35:49 UT

03:11:49 UT

03:42:14 UT

04:12:38 UT

04:48:40 UT

05:19:08 UT

05:55:08 UT

06:25:32 UT

06:56:01 UT

07:32:00 UT

08:02:24 UT

08:38:24 UT

09:08:49 UT

09:39:13 UT

23:12:21 UT

23:42:46 UT


For specific data requests, please contact: