All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

11 Dec 2002Movie

00:18:28 UT

00:33:42 UT

00:48:55 UT

01:04:08 UT

01:19:22 UT

01:40:10 UT

01:55:23 UT

02:10:36 UT

02:25:49 UT

02:41:02 UT

03:01:50 UT

03:17:02 UT

03:32:15 UT

03:47:27 UT

04:02:40 UT

04:23:30 UT

04:38:43 UT

04:53:56 UT

05:09:08 UT

05:24:21 UT

05:45:09 UT

06:00:21 UT

06:15:34 UT

06:30:47 UT

06:46:00 UT

07:06:49 UT

07:22:02 UT

07:37:16 UT

07:52:28 UT

08:07:41 UT

08:28:29 UT

08:43:42 UT

08:58:54 UT

09:14:06 UT

09:29:17 UT

09:50:05 UT


For specific data requests, please contact: