All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

29 Mar 2001Movie

00:02:22 UT

00:08:07 UT

00:18:48 UT

00:24:32 UT

00:30:15 UT

00:36:00 UT

00:41:44 UT

00:52:25 UT

00:58:10 UT

01:03:54 UT

01:09:39 UT

01:15:24 UT

01:37:32 UT

01:59:42 UT

02:16:56 UT

02:39:04 UT

02:56:18 UT

03:18:26 UT

03:40:34 UT

03:57:49 UT

04:20:00 UT

04:37:14 UT

04:59:23 UT

05:21:32 UT

05:38:46 UT

06:00:55 UT

06:18:10 UT

06:40:19 UT

07:02:26 UT

07:19:40 UT

07:41:51 UT

07:59:04 UT

08:21:15 UT

08:43:25 UT

09:00:39 UT

09:22:47 UT

09:39:59 UT


For specific data requests, please contact: