All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

18 Mar 2001Movie

00:16:26 UT

00:33:40 UT

00:55:50 UT

01:18:00 UT

01:35:15 UT

01:57:24 UT

02:14:37 UT

02:37:05 UT

02:59:14 UT

03:16:29 UT

03:38:37 UT

03:55:50 UT

04:18:00 UT

04:40:09 UT

04:57:23 UT

05:19:32 UT

05:36:46 UT

05:58:56 UT

06:21:07 UT

06:38:40 UT

07:00:48 UT

07:18:03 UT

07:40:30 UT


For specific data requests, please contact: