All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

24 Jan 2001Movie

00:18:45 UT

00:36:00 UT

01:00:27 UT

01:17:42 UT

01:42:10 UT

02:06:39 UT

02:23:54 UT

02:48:21 UT

03:05:36 UT

03:30:24 UT

03:54:52 UT

04:12:06 UT

04:36:37 UT

04:53:51 UT

05:18:21 UT

05:42:50 UT

06:00:03 UT

06:24:30 UT

06:41:44 UT

07:06:13 UT

07:30:42 UT

07:47:53 UT

08:12:20 UT

08:29:32 UT

08:53:56 UT

09:18:26 UT

09:35:39 UT

10:00:07 UT

10:17:19 UT

10:41:47 UT

11:06:17 UT

11:23:31 UT


For specific data requests, please contact: