All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

22 Jan 2001Movie

00:11:31 UT

00:36:19 UT

00:53:34 UT

01:18:04 UT

01:42:32 UT

01:59:46 UT

02:24:14 UT

02:41:28 UT

03:05:55 UT

03:30:24 UT

03:47:38 UT

04:12:08 UT

04:29:22 UT

04:53:49 UT

05:18:17 UT

05:35:31 UT

06:00:00 UT

06:17:14 UT

06:42:02 UT

07:06:31 UT

07:23:46 UT

07:48:13 UT

08:05:27 UT

08:29:55 UT

08:54:24 UT

09:11:38 UT

09:36:06 UT

09:53:19 UT

10:17:44 UT

10:42:12 UT

10:59:27 UT

11:23:55 UT


For specific data requests, please contact: