All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

21 Jan 2001Movie

00:11:30 UT

00:35:56 UT

00:53:10 UT

01:17:40 UT

01:34:54 UT

01:59:23 UT

02:23:49 UT

02:41:03 UT

03:05:29 UT

03:22:44 UT

03:47:11 UT

04:11:41 UT

04:28:55 UT

04:53:24 UT

05:10:37 UT

05:35:04 UT

05:59:33 UT

06:16:47 UT

06:41:16 UT

06:58:29 UT

07:22:59 UT

07:47:27 UT

08:04:42 UT


For specific data requests, please contact: