All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

20 Jan 2001Movie

00:16:15 UT

00:40:44 UT

00:57:57 UT

01:22:25 UT

01:39:40 UT

02:04:07 UT

02:28:35 UT

02:45:48 UT

03:10:36 UT

03:27:48 UT

03:52:18 UT

04:16:45 UT

04:34:00 UT

04:58:28 UT

05:15:42 UT

05:40:12 UT

06:04:42 UT

06:21:57 UT

06:46:26 UT

07:03:40 UT

07:28:08 UT

07:52:37 UT

08:09:52 UT

08:34:21 UT

08:51:36 UT

09:16:05 UT

09:40:32 UT

09:57:47 UT

10:22:15 UT

10:39:27 UT

11:03:54 UT

11:28:42 UT


For specific data requests, please contact: